Условия за ползване

Условия за ползванена GameSpace

ГЛАВА І. Общи разпоредби

1. GameSpace е продукт на "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd. и е достъпен на адрес http://GameSpace.bg

2. GameSpace е продукт, който на територията на Република България се поддържа технически от Тера Комюникейшънс АД.

3. GameSpace e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие с действащото законодателството на Република България, предназначен за забавление с различни развлекателни игри.

4. "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd, посредством сайтаGameSpace, предоставя на потребителите си, срещу абонамент,ползването на игрите в сайта, при спазване от страна на потребителите на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd си запазва правото да поставя допълнителни условия при ползнавето на определени игри, като своевременно информира потребителите за това.

5. Предлаганите услуги (игри) в GameSpaceса динамични, т. е. подлежат на допълване и промяна, с цел тяхното развитие и усъвършенстване.

6. "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения илимобилната мрежа ползвани от тях и услугите в сайта.

ГЛАВА ІІ. Абонамент и достъп в GameSpace

1. За да играе на някоя от игрите, публикуванив GameSpace потребителят трябва да си направи абонамент,с което да декларира съгласие с настоящите Общи условия.

2. "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd си запазва правото да записва IP адреса / мобилния номер на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране. "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd декларира, че данните, събрани от всеки потребител, няма да бъдат предоставяни на трети лица и/или разпространявани по друг начин.

3. При абонирането си всеки потребител автоматично се регистрира с номера на мобилният телефон, от който достъпва сайта и за напред този номер ще се използва за неговото уникално и индивидуално идентифициране. Номерат на мобилният телефон на всеки един потребител е видим само и единствено от него и другите потребители в сайта не го виждат.

4. Всеки потребител може да спре своят абонамент в GameSpaceследвайки указанията посочени в сайта. При изтриване на абонамента си потребителят губи всечки точки, във всички игри, в които е участвал.

5. Активирането на Абонамент на потребител в GameSpace има силата на съгласие за сключване на договор между него и "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd.

7. Потребителя ползвауслугата GameSpaceс първоначален едноседмичен безплатен абонамент,след което преминава към платен седмичен абонамент, ако изрично не прекрати абонамента си преди това. Заплащанетона платеният седмичен абонамент става директно, като обявената сума се добавя към месечната фактура, която мобилният оператор издава на потребителя. Заплащането от портебители на предплатените услуги на операторите, става отново директно, като обявената сума се приспада от наличността в акаунта им, към момента на тарифирането.

8. GameSpace.bg е достъпен като мобилен сайт, web сайт и като приложение за Андроид операционна система. Всеки потребител може да активира своя абонамент директно през всеки един от трите портала за достъп, както и чрез SMS на номер 8884.

ГЛАВА ІІІ. Абонаменти и ползване на услугата GameSpace

1. Игри. Всеки потребител, който има активен абонамент (безплатен или платен) в GameSpace, получава достъп до 7 (седем) игри, които може да ползва неограничен брой пъти, за срока на абонамента му.

Игрите в GameSpace са:

-Бесеница;

-Морски шах;

-Морска битка;

-Пъзел;

-Бикове и крави;

-Судоку;

-Покер

Към всяка от игрите има точно указание как да се играе. Различни нива на трудност и опция за презареждане на нова игра.

2. Абонамент

2.1. Безплатен. Всеки един потребител на GameSpace, който активира абонамента си за първи път, получава 7-дневен безплатен достъп до всички игри в сайта.

Абонамента може да се направи от менюто Моят Профил в мобилната страница, в web страницата, в Андроид Приложението, както и чрез SMS с текст START (на латиница) на номер 8884. След заявяването на абонамент, всеки потребител има следваща стъпка, в която да потвърди, че желае да ползва услугата една седмица безплатно и след това ще премине към платен абонамент.

След като потвърди абонамента си потребителят вече е абонат на услугата GameSpace.

2.2. Платен. След изтичането на 7-дневният безплатен достъп до GameSpace, ако потребителят изрично не е заявил своят отказ, деактивирайки абонамента си от сайта, преминава към седмичен платен абонамент. Цената на седмичният платен абонамент е 2,40 лв с ДДС и се подновява автоматично всяка седмица.

В случай, че потребител се е регистрирал веднъж и е получил една седмица безплатен достъп до услугата GameSpace.bg, спре абонамента си, след което отново направи такъв, не ползва повторно безплатният седмичен достъп, а директно започва на платен абонамент от 2.40 лв с ДДС.

3. Цени

Цената на седмичен абонамент за услугата GameSpace e 2,40 лв с ДДС.

Трафикът на мобилния сайт на услугата е безплатен.

Цената на SMS от или към номер 8884 e 0.00 лева.

 

4. Прекратяване на абонамент

4.1. Всеки потребител на GameSpace може да прекрати абонамента си директно от мобилния или web сайта на услугата, от приложението за телефони на Андроид операционна система, като и с изпращането на SMS с текст STOP на номер 8884 (0,00 лв). Услугата ще може да се използва до края на абонирания период. При прекратяване на абонамента потребителя губи събраните точки, но не и събраните до момента ваучери за он-лайн пазаруване.

4.2. За прекратяване на абонамент се счита и когато потребителят прекрати договорните си отношения с мобилният оператор, независимо дали изрично е деактивирал абонамента си през мобилния сайт, web сайта, приложението или е изпратил STOP на номер 8884. В този случай, потребителя губи събраните точки и ваучери.

 

ГЛАВА ІV. Допълнителни маркетингови активности в GameSpace

С цел популяризирането на GameSpace.bg "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltdможе да организира различни маркетингови активности свързани със сайта или само с отделни игри в него. За целта към GameSpaceима отворен кратък номер – 8884, активен само за абонати в мобилната мрежа на Telenor. През този номер всеки абонат на Telenor може да се абонира за GameSpaceи да участва, към момента, само в играта Бесеница (Турнирна игра)

1. Абониране за GameSpace, с право на участие в турнирна игра Бесеница през СМС

1.1. Потребителят изпраща СМС на номер 8884 с ключова дума DUMA, на латиница, с което заявява желанието си да се абонира за GameSpace и да участва в Турнирната игра Бесеница.

1.2. След като заяви желанието си за участие в Турнирната игра, потребителя трябва изрично да потвърди абонамент към GameSpace, като за целта трябва да изпрати СМС до номер 8884 с текст DA,на латиница.

 

Така вече потребителят е направил своя абонамент в GameSpaceи може да ползва сайта, или да играе в Турнирната игра през СМС (ако е абонат на Telenor)

 

1.3. Всички условия и цени за абонамента се запазват – гл.ІІІ, т.2.

2. Популяризиране на GameSpace – към всяка Турнирна игра може да бъде организирано състезание, с награден фонд, което да се използва с цел реклама и популяризиране на сайта и набиране на нови потребители. Всяка една Турнирна игра ще бъде публикувана своевременно в сайта GameSpace, както и правилата за участие в нея.

ГЛАВА V. Точки. Ваучери. Пазаруване от Game магазина

1. Точки и ваучери. Всяка успешно решена игра носи на участника точки, които са предварително обявени в сайта, приложението или в SMS-а, в зависимост от канала през който играе участника. Точките се натрупват текущо за седмицата и всеки понеделник в 00.00ч се нулират и обръщат във ваучери. Обръщането на точките във ваучери е право пропорционално на събраният общ брой точки от всички участници. Така участника, който има най-много точки получава най-много ваучери, а този, който има най малко точки, съответно най-малко ваучери.

Грешно решена игра не носи точки на участника, но не му и отнема от вече събраните за седмицата.

Ваучерите са разменна единица само за GameSpace и могат да се използват само в он-лайн магазина на същата услуга. Ваучерите нямат давност и се натрупват ежеседмично за всеки участник.

2. Виртуален магазин в GameSpace

2.1. Текущо във виртуалния магазин на GameSpace се публикуват различни продукти.

2.2. Заявяването на продуктите става, след като клиента е натрупал необходимия брой ваучери, избере си даден продукт и натисне бутона „КУПУВАМ" от страницата на услугата.

2.3. Продуктите се осигуряват от спонсори за всеки абонаментен период от 7 дни, поради което последните могат да се различават през всеки абонаментен период.

2.4. Проверка на събраните ваучери може да се направи в менюто МОЯТ ПРОФИЛ

 

3. Получаване на поръчан продукт от виртуалния магазин

3.1. За да получи поръчания продукт, потребителят трябва да отговаря на следните условия – да няма задължения към мобилният оператор и да има действащ абонамент за GameSpace

3.2. След подаване заявката чрез натискане на бутон „КУПУВАМ" до 3 работни дни с клиента ще се свърже представител на организатора, за да бъдат уточнени параметри по начина на получаване на поръчания продукт.

 

3.3. Продуктите се предоставят срещу подписване на документ, удостоверяващ получаването. При получаване на даден продукт, служителите на организатора могат да изискват документи с оглед установяване на самоличността на потребителя и съответно представителна власт на лицето като лична карта, пълномощно. Непълнолетните абонати или потребители приемат подаръка си чрез родител или настойник/попечител.

3.4. Поръчаните продукти се получават в срок до 30 работни дни от заявяването им.

3.5. Продуктите не могат да бъдат разменяни за паричната им равностойност

 

ГЛАВА VI. Права и задължения на "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd


1. "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd се задължава да положи необходимата грижа, за да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите (игрите), предоставяни вGameSpace, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България.

2. "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd има право да прекрати достъпа на определени потребители до GameSpace, когато се установи, че чрез действията си накърняват правата на дружеството или на трети лица и нарушават законодателството на Република България.

3. "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd има право да поставя в GameSpace препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел, доколкото последните не накърняват правата на.

4. "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd има право да прекрати предоставянето на определени услуги (игри) или маркетингови активности в тях, като не се задължава да уведоми за това потребителите.


ГЛАВА VІI. Права и задължения на потребителите

1. Потребителите имат право да ползват услугите (игрите), предоставяни от "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd в сайта GameSpace, при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.

2. Потребителят е длъжен сам да осигури необходимото му оборудване/мобилно устройство, софтуер/ за спокойно ползване на сайта и услугите в него.

3. Потребителят може да ползва информацията, публикувана в GameSpace за лични нужди, като се забранява възпроизвеждането и разпространението й по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd

5. Потребителят няма право да използва сайта като средство за реклама на каквито и да е други продукти, по какъвто и да е начин, без изричното съгласие на "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd

6. Във връзка с ползването на предоставените от "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd чрез GameSpace услуги (игри), потребителят е длъжен:

- да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България;

- да не накърнява по какъвто и да било начин правата на "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd, както и на трети лица, свързани със сайта.


Глава VІІI. Информация

1. "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd има право да събира и съхранява информация за потребителите на сайта при тяхното абониране, по начин, който да позволява идентифицирането им.

2. "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. "Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни.

3. Всеки абонат, в мобилната мрежа на TELENOR, може да се откаже от получаването на рекламни съобщения свързани с Game Space, като изпрати SMS с текст STOP на номер 8885 (0.00 лв).

"Mobile Broomstick Holdings Solutions" Ltd не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.